Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunków filologicznych do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego (w systemie IRK UKSW).

Program obejmuje 190 godzin zajęć, w tym hospitację lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz samodzielne praktyki glottodydaktyczne.

Celem studiów jest przygotowanie osób o wykształceniu filologicznym do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych.

W trakcie zajęć uczestnik pozna najnowsze tendencje metodyczne w nauczaniu i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy oraz indywidualnych, osobowościowych cech ucznia, zapozna się z nowymi podręcznikami i zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z różnymi pomocami dydaktycznymi, nauczy się opracowywania ćwiczeń, testów i pomocy dydaktycznych. Kształcenie obejmuje również ćwiczenia w pisaniu indywidualnych programów nauczania, zgodnych z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Istotną częścią programu jest zapoznanie słuchacza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności platform e-learningowych, w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Część programu została przeznaczona na praktyki studenckie, które pokażą, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi można efektywnie uczyć cudzoziemców języka polskiego oraz  pozwolą sprawdzić zdobyte umiejętności podczas prowadzenia lektoratu.

* * *

Przebieg procesu rekrutacji:

1. Rejestracja w systemie IRK UKSW (podyplomowe.uksw.edu.pl) do 30 września 2017. Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r. o godz. 8:00.

2. Złożenie (również do 30 września 2017) stosownych dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ul. Dewajtis 5, domek nr 3, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00):

- kopia dowodu tożsamości,

- wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- 2 fotografie (jak do dowodu osobistego),

- dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

Po zakończeniu wstępnej rekrutacji (kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów) odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Jej termin zostanie podany po 30 września 2017.

Na studia podyplomowe przyjęte zostaną tylko osoby, które ukończyły studia wyższe. Minimalna liczba słuchaczy konieczna do uruchomienia studiów to 20 osób.

Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna. Prosimy nie opłacać pierwszego semestru przed zakończeniem rekrutacji.

Koszt wynosi 2100,00 zł za semestr (4200,00 zł za rok).

* * *

TERMINARZ ZJAZDÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Semestr zimowy

Semestr letni  

21-22 października

10-11 marca

25-26 listopada

24-25 marca

9-10 grudnia

14-15 kwietnia

13-14 stycznia

12-13 maja

10-11 lutego

16-17 czerwca

 
* * *

PROGRAM STUDIÓW:

 1. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 2. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej
 3. Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych
 4. Nauczanie leksyki języka polskiego jako obcego
 5. Nauczanie gramatyki języka polskiego jako obcego
 6. Nauczanie praktycznej stylistyki języka polskiego jako obcego
 7. Nauczanie fonetyki i poprawnej wymowy w języku polskim jako obcym
 8. Metodyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 9. Kultura, tradycja i wiedza o Polsce w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 10. Nauczanie języka polskiego jako obcego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Podstawowe problemy, wyzwania, rozwiązania
 11. Nauczanie specjalistyczne – język polski jako obcy w sferze biznesu
 12. Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego: a. Doskonalenie wymowy, emisja głosu; b. Jak od początku nauczać tylko po polsku; c. Umiejętności psychologiczne w pracy lektora języka polskiego jako obcego; d. Elementy pedagogiki zabawy w nauczania języka polskiego jako obcego; e. Gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego; f. Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego; g. Metody testowania i sprawdzania umiejętności w nauczaniu języka polskiego jako obcego; h. Prezentacja podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego; i. Analiza i opracowywanie materiałów dydaktycznych, konspektów, programów nauczania;
 13. 13. Praktyka glottodydaktyczna, w tym: hospitacje, prowadzenie zajęć na 3 różnych poziomach, przygotowanie konspektów, scenariuszy lekcji, materiałów do zajęć.

* * *

Prowadzący:

 

dr hab. Agata Roćko, p. o. kierownika Zakładu "Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców" na WNH UKSW, metodyk nauczania języka polskiego jako obcego, lektor języka polskiego jako obcego z ponad 20-letnim doświadczeniem w glottodydaktyce języka polskiego, odpowiedzialna w UKSW m. in. za realizację kursów w ramach programu LLP/Erasmus - Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) w latach 2009-2013, posiadająca publikacje w czasopiśmie metodycznym Języki Obce w Szkole

dr Agnieszka Karolczuk, językoznawca, lektor języka polskiego jako obcego, metodyk nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako Obcego

dr Anna Krasowska,  językoznawca, lektor języka polskiego jako obcego, metodyk nauczania języka polskiego jako obcego, wieloletni współpracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW przy kursach języka i kultury polskiej dla cudzoziemców, kursach letnich i kursach metodycznych dla nauczycieli polonijnych.

dr Karolina Zioło-Pużuk, stały współpracownik WNH UKSW, kulturoznawca, logopeda, lektor języka polskiego jako obcego, posiada publikacje w czasopiśmie metodycznym "Języki Obce w Szkole".

mgr Paulina Chechłacz, magister filologii polskiej o specjalności teoria literatury, lektor języka polskiego jako obcego, koordynator e-learningu w projektach unijnych, glottodydaktyk

mgr Katarzyna Ciachowska, absolwentka specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Nauk Humanistyczycnych UKSW, filolog, lektor języka polskiego jako obcego, historyk

mgr Katarzyna Juszkiewicz-Way, metodyk nauczania języków obcych, lektor

mgr Marzena Suska, stały współpracownik WNH UKSW, magister filologii polskiej, pedagog, nauczyciel języka polskiego, lektor języka polskiego jako obcego, glottodydaktyk

 

* * *

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców  (polish.wnh@uksw.edu.pl, tel.: 22 561 89 63 - pon.-pt. od 8:00 do 15:00). Sekretariat prowadzi p. Paulina Boguta-Miller.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach