Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do pomocy przy organizacji letnich kursów języka i kultury polskiej dla obcokrajowców.

Studenci będą pomagać w bieżących pracach sekretariatu Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW (czerwiec, lipiec, wrzesień) oraz opiekować się studentami z zagranicy na uczelni i przy realizacji bogatego programu kulturalno-turystycznego i rozrywkowego (lipiec, wrzesień). Czytaj dalej

Godziny przyjęć

Uprzejmie informujemy, że sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku Czytaj dalej

Kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli uczących języka i literatury polskiej

"Nauczyciel języka i literatury polskiej wobec przemian współczesnej kultury oraz najnowszych tendencji programowo-metodycznych w nauczaniu języka i literatury polskiej"

Kurs odbywa się w lipcu. Czytaj dalej

Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Przydatne linki

Kwestie wizowe regulowane są przez:

Konsulaty Rzeczypospolitej Polski za granicą

http://bazateleadresowa.poland.gov.pl/ Czytaj dalej

Karta zgłoszenia uczestnika

 

Proszę pobrać dokument, wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać, następnie odesłać pod adres e-mail Szkoły: polish.wnh@uksw.edu.pl wraz z kopią dokumentu ze zdjęciem - paszportu lub dowodu osobistego.

  Czytaj dalej

Dokumenty

 

Znajdą tu Państwo kartę zgłoszeniową (menu boczne z prawej strony),

którą należy czytelnie wypełnić, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły Czytaj dalej

Kursy dla obcokrajowców nie będących studentami UKSW

Kursy prowadzone w ciągu roku akademickiego: Czytaj dalej

Terminy zajęć w semestrze zimowym 2011/2012

Terminy zajęć w roku akademickim 2011/2012 - semestr zimowy

Studenci (obcokrajowcy) UKSW:

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach